[TS_VCSC_Image_Hotspot_Container hotspot_image=»7060″][TS_VCSC_Image_Hotspot_Single hotspot_title=»JUGUETES» hotspot_positions=»61,51″ hotspot_content=»icon» hotspot_icon=»ts-awesome-fort-awesome» hotspot_color_circle=»#dd3333″ hotspot_color_pulse=»#dd9933″ content_tooltip_content_html=»SnVndWV0ZXMlMjBkZSUyMG1hZGVyYQ==»][/TS_VCSC_Image_Hotspot_Single][TS_VCSC_Image_Hotspot_Single hotspot_title=»CRISTINA» hotspot_positions=»58,49″ hotspot_content=»icon» hotspot_icon=»ts-awesome-diamond» hotspot_color_circle=»#dd3333″ hotspot_color_pulse=»#dd9933″ content_tooltip_content_html=»QmlzdXRlciVDMyVBRGE=»][/TS_VCSC_Image_Hotspot_Single][TS_VCSC_Image_Hotspot_Single hotspot_title=»Begoña» hotspot_positions=»48,49″ hotspot_content=»icon» hotspot_icon=»ts-awesome-gift» hotspot_color_circle=»#dd3333″ hotspot_color_pulse=»#dd9933″ content_tooltip_content_html=»Q3Vlcm8lMjB5JTIwYmlzdXRlciVDMyVBRGE=»][/TS_VCSC_Image_Hotspot_Single][TS_VCSC_Image_Hotspot_Single hotspot_title=»Margót Llorente» hotspot_positions=»43,49″ hotspot_content=»icon» hotspot_icon=»ts-brankic-tag2″ hotspot_color_circle=»#dd3333″ hotspot_color_pulse=»#dd9933″ content_tooltip_content_html=»Um9wYSUyMHklMjBhcnRlc2FuJUMzJUFEYQ==»][/TS_VCSC_Image_Hotspot_Single][TS_VCSC_Image_Hotspot_Single hotspot_title=»Quesos» hotspot_positions=»40,47″ hotspot_content=»icon» hotspot_icon=»ts-ionicons-fork» hotspot_color_circle=»#dd3333″ hotspot_color_pulse=»#eeee22″][/TS_VCSC_Image_Hotspot_Single][TS_VCSC_Image_Hotspot_Single hotspot_title=»VACIO 3″ hotspot_positions=»36,45″ hotspot_content=»string» hotspot_string=»2″ hotspot_color_circle=»#ffffff»][/TS_VCSC_Image_Hotspot_Single][TS_VCSC_Image_Hotspot_Single hotspot_positions=»55,48″ hotspot_content=»icon» hotspot_icon=»ts-brankic-diamond» hotspot_color_circle=»#dd3333″ hotspot_color_pulse=»#dd9933″][/TS_VCSC_Image_Hotspot_Single][/TS_VCSC_Image_Hotspot_Container]

[font_awesome link=»» icon=»circle-o»  size=»36px» ]  Ocupado

[font_awesome link=»» icon=»circle-o»  size=»36px» ]  Reservado

[font_awesome link=»» icon=»circle-o»  size=»36px» ]  Libre